top of page


Hannah Börefelt

Bakgrund

När jag berättade för min familj att jag startat en coachverksamhet 

som jag kallar Pusselcoachen så höll de på att dö av skratt. 

- Men du avskyr ju att pussla, var deras direkta reaktion. 

Och egentligen är det helt rätt..... I alla fall när det kommer till vanliga pussel. Men när vi pratar känslor, relationer och livet då ÄLSKAR jag att pussla. Att hitta ledtrådar genom att lyssna, fråga och utmana men också stödja och dela med mig av min egen erfarenhet. Och på så sätt lägga ett pussel tillsammans med någon som behöver lite stöd på vägen. 


För många år sedan, i början av min karriär så klev jag in på socialhögskolan med målet att bli familjeterapeut. Men som 20 åring insåg jag att jag nog behövde skaffa mig lite mer erfarenhet först. 

Där började en resa på nästan 25 års insamlande av erfarenhet, socionom först sen ytterligare utbildningar inom HR, företagskultur och medarbetarengagemang men också själavårdare med inriktning

 på familj och kurser om Neuropsykiatriska diagnoser.


Yrkesmässigt har jag arbetat med både kvinnojour,  vuxna med neuropsykiatri, organisation och företagskultur, HR, knepiga personalärenden och rekrytering. Men också flera år inom skola och förskola i div roller både som utbildare och chef.


En krokig men lärorik väg som alltid haft samma fokus 

MÄNNISKOR och GLÄDJE! 

Hur ska du må bra eller hur får vi människor att trivas på arbetet och känna sig engagerade. 


Parallellt med detta har jag också välsignats med två underbara barn som nu börjar närma sig vuxenlivet. Och gemensamt i vår familj kämpar vi med flera neuropsykiatriska och fysiska diagnoser som sätter ramarna för vår vardag. Efter snart 26 år tillsammans med min make stöder vi på nya utmaningar varje dag men kämpar vidare tillsammans.


Tanken med pusselcoachen föddes ur min egen frustration över att ha behövt att utbilda mig och själv lära mig om NPF och relationer för att klara av att guida mig och min familj rätt i livet. Alla timmar av kämpande för att hitta rätt instanser, rätt samarbete med skola, rätt mediciner och rätt nivå på kraven. Och alla tårar av misslyckande och hopplöshet på vägen. Och alla samtal för att förstå varandra som föräldrar och gifta.


Idag vill jag dela med mig och ge vidare av det jag ibland fick, men ofta önskade,  stöttning när det var som värst eller jag körde fast. 

I karriären, äktenskapet och föräldraskapet. 

Jag vill vara det där stödet som ger dig en liten knuff på vägen till mer insikt eller nästa steg till mot lösning. 


Eller bara fånga upp dig som helt enkelt inte orkar mer! 


Dags att "Pay it forward" helt enkelt!


Mina etiska regler

Min verksamhet vilar på en etisk grund där alla människor är lika 

mycket värda. Alla förtjänar att bli lyssnade på och få en trygg 

plats där var och en blir bemött med respekt och omsorg!


Våra samtal utgår från ett genuint gemensamt intresse för vem 

du är och hur du kan hitta vägar framåt och bättre lär känna 

dig själv. Men också utifrån tydliga ramar där din personlighet,

dina gränser och den du är respekteras. På samma sätt som du respekterar min personlighet, mina gränser och den jag är.


Våra samtal sker mellan oss och där stannar det. Respekt för tystnadsplikt är en av de största grunderna för vårt samarbete.


Jag ansvarar för att tryggt föra dig framåt genom samtal och 

du ansvarar för att vilja och försöka. 


Och tillsammans ansvarar vi för att:


•Hålla bokade tider samt meddela förhinder eller behov av ändring

 i god tid.

•Sköta information om kostnader på ett tydligt sätt samt att

 betalning sker enligt överenskommelse.

•Att säga NEJ eller STOPP när något inte känns bra eller vi inte 

kommer framåt. 


Våra samtal är ett samarbete där vi gemensamt arbetar och tar 

ansvar  för att nå de mål vi satt upp!


Jag är inte på något sätt en expert men tillsammans kan vi hitta svar 

och komma på lösningar. Men skulle vi känna att vi inte är rätt för varandra så har jag flera kollegor i mitt nätverk som 

jag kan slussa vidare till. 


Samarbeten

Furahini

Alla barn förtjänar en chans

I mitt företag samarbetar jag med den ideella organisationen

FURAHINI


Furahini är Swahili och betyder "Var lycklig". Föreningen är en stödförening till en NGO i Kenya som driver en nursery och en grundskola i ett av Mombasas fattigaste områden. 


Om du går i coachning hos mig går 10 kr av varje coachtimme du betalar för direkt till Furahini.


Vad som händer med pengarna där kan du läsa om här

Beyond Illusions 

6 Nycklar

I samarbete med Coachnätverket Beyond Illusion erbjuder jag även kursen 6 nycklar. 


Beyond Illusions startades av Helena Broander 1994 som då bedrev terapi i form av Näringsmedicin.


Genom åren har de kliniska resultaten inneburit att verksamheten istället erbjuder samtalsterapi med basen på medvetenhet om individens omedvetna präglingar och drivkrafter.


Uppväxten, kollektivet, instinkterna och den enskilda individens anpassning till dessa kan skapa ett flertal svårbehandlade tillstånd både psykiskt och fysiskt.


Med medvetenhet kommer en läkningspotential men även den positiva känslan av makten att själv kunna påverka och förverkliga sig själv i sitt liv.


Idag är företaget en plattform för den som söker stöd för sin personliga utveckling på olika grunder.


Ett flertal terapeuter utbildade med samma grund, men individuellt specialiserade på särskilda ämnen, kan stödja många fler människor.


bottom of page