top of page

NPF-Neuropsykiatriska diagnoser

Ett helt annat pussel

Att leva med en NPF diagnos själv, eller i en familj eller relation där en diagnos är en del av vardagen kan vara en utmaning. Det ger oss en helt annan uppsättning av livspusslet, där förutsättningar kan förändras dag för dag och ibland till och med från den ena timmen till den andra. Morgonen kan börja som den bästa dagen i mitt liv för att bara någon timme senare vara den sämsta någonsin. Växlingarna går fort och det är svårt att stå bredvid och förstå vad som händer. Eller stå mitt i det och förstå hur det påverkar nära och kära runt omkring. 


I olika skeden behövs om olika typer av stöd. Samhället erbjuder BUP, BUMM, Habilitering etc......en uppsjö av institut och inrättningar, men för många saknas ändå en stor pusselbit,  stöd i vardagen. Därför har jag tittat på tre olika områden för stöd som kan vara till hjälp för dig, er familj eller er relation.

Relationscoachning

Att leva i en relation där ena eller båda parter har en problematik inom NPF kan vara snårigt. Man kan ofta hamna i situationer där man inte vet om problemet uppstår pga diagnossvårigheter eller ovilja att förändras och mötas. Att vara den som har en NPF leda till att man känner ett ständigt hav av misslyckande. För hur man än försöker så når man inte hela vägen. Och att vara den andra parter kan var frustrerande då det som känns så självklart för en själv i en relation, inte alls är lika självklart för sin partner.


Men kärlek är kärlek även när det är svårt och vill ni fortsätta framåt så kan vi tillsammans hitta ert gemensamma språk och en relation som fungerar för er. 

Föräldracoachning

I en blandad tjänst med rådgivning och coachning kan du som förälder få ett stöd och ett bollplank i att hitta en någorlunda fungerande vardag. Inget barn och ingen familj är den andra lik, därför behöver vi hitta ett upplägg som fungerar för er familj. Att gå till de "vanliga" uppfostringsmodellerna eller lyssna på vad föräldrar i icke NPF familjer säger fungerar inte. Det skapar bara mer kaos och framför allt dåligt samvete och ett ständigt misslyckande för både barn och förälder. 


Tillsammans undersöker vi vad som kan fungera för er. Och genom att blanda coachning och rådgivning så stärker vi familjens egna bra idéer och styrkor och skapar en vardag med fokus på lyckanden istället för misslyckanden. 

Rådgiving

Ibland springer man rakt in i väggen av byråkrati eller regler som känns hopplösa att komma runt. Man känner sig maktlös och handfallen utan en susning om vad nästa steg kan vara. Men vidare måste man, för barnets, partnerns eller familjens skull. Att leva i NPF världen innebär en ständig jakt på stöd och rätt insatser, men det är en djungel att navigera rätt.

Tillsammans kan vi titta på var ni står just nu och försöka hitta nästa steg så att ni kommer vidare. Kanske behöver ni hjälp med ansökan om omvårdnadsbidrag, hitta rätt instans eller ett bra samarbete med skolan. I denna rådgivande tjänst försöker vi hitta nästa steg tillsammans.

bottom of page